Expo Licht op textiel

Lamp Lamba is door mij ontworpen in opdracht van Licht op Textiel. De lamp is tijdens een workshop gemaakt door kinderen uit Den Haag.

Licht op Textiel
is een unieke textielworkshop die plaatsvond in de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag.
25 Vormgevers ontwierpen voor deze workshop een lamp van textiel. Samen met 100 vrijwilligers/cursisten is gewerkt aan de uitvoering van hun ontwerp.
Als resultaat is de serie unieke lampen tijdens een reizende expositie tentoongesteld en verkocht. De opbrengst ging naar een goed doel met als speerpunt het bevorderen van sociale integratie.